Kiến thức Blog

Lap trinh la gi 0

Lập trình là gì

LẬP TRÌNH LÀ GÌ ? Lập trình là việc khiến cho những đồ vật làm việc có quy tắc, có thứ tự để đạt được một kết quả nào đó. Ví dụ như khi...

cong nghe thong tin la gi 0

Công nghệ thông tin là gì, tổng quan

Bài này được viết vào tháng 7 năm 2016. Ngành Công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, ngày hôm nay ta có thể lạc hậu so với ngày mai, vì vậy trong...

0

Lịch sử ngôn ngữ lập trình Java

Lịch sử Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991. Ban đầu ngôn ngữ này được gọi là Oak (có nghĩa là cây sồi; do bên...

0

Java là gì

Java (phiên âm Tiếng Việt: “Gia-va”) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class)[9]. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì...