turkish pide

Bánh Pide Thổ Nhĩ Kỳ

Làm bánh

Đây là bánh mì truyền thống, bánh hình dáng chiếc thuyền, nhân bánh có thể làm kết hợp nhiều thành phần khác nhau.

  1. Kusbasi: gồm Lamb, Beef, Mixed Vegies và cheese (shredded)
  2. Turkish Salami: Turkish salami, Egg và cheese
  3. Chicken: chicken, Mixed Vegies & Cheese
  4. Chicken & Fetta: Chicken, & Fetta Cheese (Feta là một loại pho mát sữa đông ngâm muối màu trắng được làm ở Hy Lạp từ sữa cừu, hoặc từ một hỗn hợp sữa cừu và dê. Nó là một loại pho mát xốp ủ lâu, thường được sản xuất trong dạng khối, và kết cấu của nó có chút hạt. Fete được dùng làm pho mát tại bàn, cũng như trong salad và bánh)
  5. Turkish Sausage: Turkish Sausage, Mixed Vegies & Cheese
  6. Cheese & Egg: Cheese, egg
  7. Vegetarian: Mixed Vegies & Cheese
  8. Spinach & Cheese: Spinach & Cheese
  9. Samsun: Home made beef mince & Cheese
  10. Samsun with egg: Beef mince, Egg & Cheese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *