Học AI từ con số không, cho người mới bắt đầu

Machine Learning
 1. https://machinelearningcoban.com
 2. Học AI từ chính google:
  https://ai.google/education/
 3. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm hiểu giải pháp cho bài toán MNIST. Bài toán này cũng bắt đầu từ số 0 https://www.tensorflow.org/tutorials
 4. Bạn có thể theo series deep learning cơ bản của mình https://nttuan8.com/gioi-thieu-ve-deep-learning/
 5. Theo group
  https://www.facebook.com/Học-Machine-Learning-và-Deep-Learning-2743319952374704/
 6. Trang web tổng hợp bài viết AI
  https://topdev.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *