Cách tính thuế nhập khẩu

Cách tính thuếnhập khẩu
Trị giá tính thuế NK = Trị giá nguyên tệ * Tỉ giá
Thuế nhập khẩu = Trị giá tính thuế x Thuế suất thuế NK (thuế NK = 47%)
Thuế Tiêu thụ đặc biệt = (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK)* Thuế suất thuế TTĐB (thuế TTĐB = 20% với xe có tích trên 125cm3)
Thuế GTGT = (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK + Thuế TTĐB) x Thuế suất thuế GTGT (thuế GTGT = 10%)
Vậy: Số thuế phải nộp = Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế GTGT
Thủ tục nhập khẩu xe về Việt Nam
Khi xe về Việt Nam, về cảng nào thì chúng ta phải ra chi cục hải quan thuộc tỉnh đó nộp đơn xin nhập khẩu xe, thủ tục bao gồm các giấy tờ sau:
– C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó)
– C/Q của xe (giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của CQ là chứng minh hàng hóa đạt chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố kèm theo hàng hoá)
– Hoá đơn xe
– Đơn xin nhập khẩu
Đăng kí đăng kiểm
Thủ tục bao gồm các loại giấy tờ sau:
– CO
– CQ xe
– Hoá đơn
– Giấy phép nhập khẩu
– Bản cà số khung số máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *