Lộ trình học tập Embedded Linux cho người mới bắt đầu – anh Phú Xấu Xa

Lộ trình học tập cho người mới bắt đầu.
Thời gian qua có nhiều bạn hỏi mình về cách tiếp cận lĩnh vực embedded Linux cho người mới, đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối.
Do đó mình làm video này, trong đó giới thiệu một cách tổng quan nhất về embedded Linux là gì, ứng dụng của nó và những kiến thức bạn cần học để có thể đi xin việc được.
Các kenh training theo video:
Trang web vimentor khá dễ học với người mới:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/259967441230713
Cùng nhau học Linux kernel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *